FB Live – 10/10/61 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 21 : Creating Awareness

โค้ชกันวันละคำ: 10/10/61

Creating Awareness การสร้างสรรค์ความตระหนักรู้

โค้ชกันวันละคำครั้งที่ 21 ในหัวข้อ การสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ Creating Awareness

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018