ณ.ไร่ไพรพนา 26-27 ม.ค. 56.

พ่อพิชัยและพี่โชติเริ่มผ่าไม้ไผ่

Dragon's EYE Shooting... ขณะนี้เวลา 23.30 น. คุณหมอ เป็น Bow Maker อีกท่าน 1.2.3. Shooooooooot! Coaching... วิชาเก็บลูก ถ้าหาไม่เจอ ให้มองกลับมาที่จุดยิง ชุมนุมชาวยุทธ์ เหล่าจอมยุทธ์ไล่ล่าเป้าบิน

Dharma and Archery

 

On Sunday 20th Jan 2013

Lecture in Thai

First half : D&A part 1

Dharma / Archery / Zen

……………………………………………………………

Second half :  D&A part 2

Sensing  / Vipassana

Zen in Daily Life