คำคม Woraphat Book (4)

แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน

แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน

 

“เราเป็นทุกข์ก็เพราะความคิด เป็นสุขก็เพราะความคิด
ถ้าความคิดเป็นโปรแกรม ไวรัสคือกิเลส
กิเลสนี่แหละ ติดมากับความคิดทั้งนั้น
บ่อยครั้งตัวความคิดก็เป็นกิเลสเสียเอง”

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ “แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน”
ถอดรหัสชีวิตอย่างเซนเพื่อชีวิตใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น!

ที่มา : https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub
สนใจติดตาม หนังสือ อจ. วรภัทร์ : https://www.facebook.com/Woraphat book
สนใจติดตาม Sense Zen อจ. วรภัทร์ : https://www.facebook.com/groups/SenseZen/