Art of Zen – มิถุนายน – กรกฎาคม 2562

หลักสูตรที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมามากมาย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ หลักสูตร เรียนรู้ต่อเนื่อง 2 เดือน เดือนละ 3 วัน 2 คืน

Continue Reading →