ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ : ยึดหลักธรรมนำชีวิต

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_01

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_01

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_02

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_02

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_03

ยึดหลักธรรมนำชีวิต_03

ที่มา  : หนังสือ SMS Inspired  / SME  ปรับตัวตั้งรับ เกาะกระแสธุรกิจ