Art of Zen – มิถุนายน – กรกฎาคม 2562

หลักสูตรที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมามากมาย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ หลักสูตร เรียนรู้ต่อเนื่อง 2 เดือน เดือนละ 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลาเรียนจำนวนทั้งหมด 6 วัน
วันศุกร์ – อาทิตย์ที่ 21-23 มิถุนายน 2562 จำนวน 3 วัน
วันศุกร์ – อาทิตย์ที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 วัน

ราคา 22,000 บาท

สนใจสมัครอบรม Art of Zen ตาม link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiM7m1t28sxRdIutR5TEhxpOVtLRVAtLFm5jI_9MUyNIm9Ng/viewform