งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 28 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 28 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2557

อจ วรภัทร์ ขึ้นบรรยาย เปิดตัวหนังสือแค่ยิ้มยังไม่พอ และแจกลายเซ็นต์

IMG_0909 IMG_0914 IMG_0916 IMG_0900 IMG_0908  IMG_0892 IMG_0895 IMG_0886